UiT Norges arktiske universitet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst. for arkeologi og sosialantropologi

Research Fellow in Social Anthropology at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, Department of Archaeology and Social Anthropology

Denne stillingen er ikke aktiv.